Strategi

Vi har lang erfaring med å utvikle markeds og merkevarestrategier.
I prosessene jobber vi tett med kundene for å utvikle en unik identitet, merkeverdier, posisjon og kundeløfter.
Følg Rosenborg Reklame på Facebook
Trenger du hjelp til webdesign ?
Design av Facebokkside til din bedrift ?
BORKEPLASSEN   |   DRONNINGENS GT. 10B   |   7011 TRONDHEIM   |   TLF 73 89 00 30   |   INFO@ROSENBORGREKLAME.NO