Sosiale Media

I dag har de fleste bedrifter sett mulighetene ved å kommunisere med sine kunder i sosiale media.
Det handler om å være tilstede der kundene er, når de ønsker det. Godt innhold, engasjerende budskap, og aktiv lytting i digitale kanaler er en selvfølge.
Vi utvikler strategier for din digitale tilstedeværelse, eller enkeltstående kampanjer. Vi utvikler helhetlige kampanjer, som henger sammen i alle dine kanaler.
Ta kontakt dersom din bedrift ønsker å øke aktiviteten på digitale kampanjer.

Webstrategi
Idéutvikling
Struktur og innhold
Design
Implementering av design og programmering
Innholdsproduksjon og publisering


Følg Rosenborg Reklame på Facebook
Trenger du hjelp til webdesign ?
Design av Facebokkside til din bedrift ?
BORKEPLASSEN   |   DRONNINGENS GT. 10B   |   7011 TRONDHEIM   |   TLF 73 89 00 30   |   INFO@ROSENBORGREKLAME.NO